เจ้าอาวาส

พระครูไพศาลธรรมมงคล
(พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภสฺสโร)
เมนูวัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2012
ปรับปรุง 26/05/2014
สถิติผู้เข้าชม 199352
Page Views 345910
วัตถุมงคล
หนุมาน พระอาจารย์บุญอุ้ม

หลังครบรอบวันเกิดหลวงพ่อบุญอุ้ม และงานทอดกฐินสามัคคีของวัดป่าโนนแพง ๒๓ ตุลาคม๒๕๕๔ นั้น หลวงพ่อบุญอุ้มมีดำริสร้างหนุมาน ด้วยคงถึงเวลาสร้างหนุมานของท่าน หลวงพ่อท่านได้เตรียมมวลสาร ชนวนมงคล 
เขียนแผ่นยันต์ต่างๆไว้จำนวนมาก ห้วงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหนุมานพอลำดับได้ดังนี้

          วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หลวงพ่อบุญอุ้มได้เตรียมแผ่นยันต์ไว้ทำหนุมานเนื้อโลหะ ท่านทำไว้มากกว่าหนึ่งพันแผ่น กับตะกรุดเก่าๆเป็นจำนวนมาก เป็นชนวน เพื่อสร้างหนุมานเนื้อโลหะ หนุมานเนื้อโลหะนี้ ลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นผู้ประสานงานกับโรงงานเพื่อแบ่งเบาภาระให้หลวงพ่อบุญอุ้ม จำนวนการสร้างหนุมานเนื้อโลหะ ๓,๐๐๐ ตน เนื้อนวะโลหะ ๑๐๙ ตน เนื้อเงิน ๓๙ ตน

                  วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลาประมาณหกโมงเย็นหลวงพ่อให้มวลสารอิทธิมงคลต่างๆหลายชนิดน้ำหนักร่วมร้อยกิโลกรัมให้ไปแปรสภาพ เป็นผงมวลสาร ไว้ทำหนุมานเนื้อผง มวลสารอิทธิมงคลต่างๆ ประกอบด้วย
๑ หินเขี้ยวหนุมานของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒ ผ้ายันต์พญาชิงชัยของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๓ วัน เดือน ปีเกิดของหลวงพ่อบุญอุ้ม อาภสฺสโร
๔ ดวงประทีปจักราศี ดวงหนุมาน
๕ ผ้าไตรของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๖ ผ้าอังสะหลวงพ่อบุญอุ้มลงยันต์พญาเต่าเรือน
๗ ทรายเสกล้างอาถรรพ์หลวงพ่อบุญอุ้ม
๘ แร่เกาะล้าน หรือขี้เหล็กไหล เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ สามารถงอกขยายตัวได้
๙ ภาพขนาดบูชาหลวงพ่อบุญอุ้มกับตราแผ่นดิน
๑๐ น้ำมนต์พระจันทร์ที่ใช้ในพีธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์เพ็ญเดือน๑๒ปี๒๕๕๒,๒๕๕๓และ๒๕๕๔
๑๑ จันทรคราส หรือเรียกหินอุกกาบาต สะเก็ตดาว อุลกมณี
๑๒ ตะกรุดไผ่สีสุก หลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๓ ก้นยาสูบอธิษฐานของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๔ ไม้จิ้มฟันอธิษฐานของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๕ ผงเขี้ยวเสือของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๖ ขนเสือของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๗ ฤษีบดยาของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๑๘ ปากกาที่หลวงพ่อใช้เขียนอักขระหมื่นแสนยันต์จนหมดหมึก
๑๙ ผงเหล็กน้ำพี้
๒๐ คานวงกบที่ชำรุดของประตูเจดีย์วัดป่าโนนแพง
๒๑ ผ้าที่หลวงพ่อบุญอุ้มท่านลงยันต์ต่างๆ ประกอบด้วยยันต์นะราชา ยันต์สมปรารถนา ยันต์นะอกแตก
๒๒ หุ่นพยนต์ของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๓ พระสิวลี มหาลาภของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๔ ตะกรุดหนังกลองเพลแตกของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๕ ปฐวีธาตุของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๖ ผงธูป และก้านธูปที่ใช้จุดบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๒๗ มวลสารมงคล๑๐๘ ผงเกสรดอกไม้ของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๘ ตะกรุดดอกเล็กของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๒๙ ผงยาของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๓๐ เนยกวน ที่หลวงพ่อไม่ฉัน เสกนานกว่าสี่ปีของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๓๑ ยาลูกกลอน เสกนานกว่าสี่ปีของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๓๒ ชอคโกแลต เสกนานกว่าสี่ปี ของหลวงพ่อบุญอุ้ม
๓๓ หนังสืออักขระธรรม หนังสือธรรม ที่ชำรุด
๓๔ แป้งเสก หลวงพ่อบุญอุ้ม

มวลสารที่กล่าวมานี้ หลวงพ่อบุญอุ้มเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งใดควรเผาเอาเถ้ามงคลก็ให้เผา
สิ่งใดควรตำป่นเป็นผงมงคลก็ให้โขลกตำป่นให้ละเอียด
แล้วเอามารวมกันเป็นมวลสารสำหรับสร้างหนุมาน

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลาบ่าย ๑๓.๑๙ น.หลวงพ่อบุญอุ้มได้ฤกษ์ทำหนุมานท่านให้จุดธูป ๕ ดอก บูชาคุณครูบาอาจารย์และบอกกล่าวขอสร้างหนุมาน 
และจุดธูป ๑๑ ดอกบูชาบอกกล่าวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะจุดมีเหตุการณ์ ลมพัดกระชาก เหมือนสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ หนุมาน รับรู้ แล้วถือฤกษ์นี้ผสมมวลสารมงคลต่างๆที่เตรียม ขึ้นหุ่นเป็นหนุมานทีละตน แล้วถวายให้หลวงพ่อบุญอุ้มเสกทีละตนในฝ่ามือของท่านทำเอาฤกษ์ ทำไว้๕๗ตน ตามอายุหลวงพ่อ

                    วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ วันเพ็ญขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ 
หนุมานนำฤกษ์ ๕๗ ตน หลวงพ่อบุญอุ้มให้เอาเข้าพิธีพุทธาภิเษก ในวันทำพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อให้สร้างหนุมาน ขึ้นทีละตัว ขึ้นทีละตน สะสมไปเรื่อยๆในแต่ละคืนท่านเสกหนุมานในกุฏิของท่าน อย่างเงียบๆ 
จนถึงวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ วันเสาร์ห้า หลวงพ่อท่านให้ยุติการสร้าง 
พร้อมกับคืนบล็อคพิมพ์หนุมานให้หลวงพ่อบุญอุ้ม 
หนุมานเนื้อผงสร้างได้ จำนวน ๔,๐๐๐ ตน พิมพ์มาตรฐาน ๓,๔๐๐ ตน พิมพ์ฐานสูง ๖๐๐ ตนหนุมานที่สร้างทั้งหมดนี้ หลวงพ่อบุญอุ้มท่านได้เอาเข้าพิธีวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ถือเป็นวันฤกษ์ดี่ มีมงคล ความมีมงคลของเลข ๕ หลายประการ กล่าวคือ
เป็นวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม วันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ 
๕ เป็นวันพระใหญ่ขึ้น ๑๕ ค่ำ
๕ วันที่ ๕ เดือน ๕ พฤษภาคม ปี ๒๕๕๕ ปีมะโรงปีนักษัตร ๕
ด้วยเหตุเป็นวันมหามงคลอันยิ่งยวด อันหาได้ยาก ถือเป็นวันแรง วันแข็ง เหมาะแก่การสร้างวัตถุมงคล 
หลวงพ่อบุญอุ้ม ให้ความสำคัญวันเสาร์๕นี้ จนถึงกลับอธิษฐานจิตปลุกเสกหนุมานในวันนี้ถึง ๓ วาระ 
วาระที่หนึ่งภาคเช้า พิธีมหาพุทธาภิเษกในโบสถ์กลางน้ำ วัดป่าโนนแพง 
วาระที่สองภาคกลางวัน พิธีมหาพุทธาภิเษกในศาลาวัดป่าโนนแพง 
ขั้นตอนพิธีต่างๆในภาคกลางวัน หลวงพ่อบุญอุ้มท่านนั่งอธิษฐานจิตบนหนังเสือตลอดพิธี 
วาระที่สามภาคกลางคืน พิธีมหาพุทธาภิเษก ที่ลานองค์พระบรมธาตุพนม
เสร็จสิ้นพิธีหลวงพ่อบุญอุ้ม ท่านเมตตาแจกหนุมานที่ท่านสร้าง ให้แก่ลูกศิษย์ ลูกหลานทุกคนที่มาร่วมงาน ไว้เป็นที่ระลึก 
เป็นมงคลคุ้มครองตัว คาดคะเนว่าหลวงพ่อเมตตาแจกหนุมานในครั้งนี้สองพันตัว
ถือเป็นเครื่องรางอิทธิมงคลอีกหนึ่ง ของหลวงพ่อบุญอุ้มที่ท่านเมตตาสร้างเพื่อแจกเป็นทาน ไม่หวังในอามิสสินจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ท่านสร้างไว้ให้ลูกศิษย์ ลูกหลานไว้ใช้ติดตัว เป็นเมตตา เป็นคุ้มครองรักษาตน
เป็นมงคลตัวส่งเสริมในกิจที่ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง
หลวงพ่อบุญอุ้ม ท่านยังแจกหนุมานไปเรื่อยๆที่วัดป่าโนนแพง แจกจนกว่าจะหมด 
ลูกศิษย์ ลูกหลาน ที่มากราบท่าน แล้วเอ่ยปากขอหนุมาน มักสมหวังได้หนุมาน จากท่านเป็นที่ระลึกทุกรายไป


โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2555,10:26   อ่าน 4778 ครั้ง
วัดป่าโนนแพง บ้านแพง  หมู่ 5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทร.042-591669

 ผู้ดูแล : นายนิรันดร์  กงวงษ์  : Nirun_kongwong@hotmail.co.th